Jocurile de noroc


O declaratie oficiala a Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea Peste tot în lume, jocurile de noroc atrag din ce în ce mai mulți oameni. Ideea de a câștiga în defavoarea altora a devenit un blestem al lumii moderne. Societatea plă­teș­te costurile crescânde ale infracțiunilor aso­ciate acestora, ale susținerii victimelor și ale destrămării fa­mi­liilor, care afectează calitatea vieții. Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea s-a opus în mod con­stant prac­ti­cării jocurilor de noroc, deoare­ce acestea sunt incompatibile cu principiile creș­ti­ne. Practicarea acestora nu este o formă po­tri­­vită de destindere și nici un mod legitim de colectare de fonduri. Jocurile de noroc încalcă principiile isprăv­niciei creștine. Dumnezeu a stabilit ca munca să fie mijlocul potrivit pentru obținerea de bunuri materiale, și nu participarea la jocuri de noroc, căutând câștiguri pe cheltuiala altora. Jocurile de noroc au un impact imens asupra societății. Societatea suportă costurile financiare rezultate din infracțiunile săvârșite pentru plătirea jo­cu­­rilor de noroc, din infracțiunile asociate aces­to­ra, care implică droguri și prostituție, precum și din cheltuielile juridice și cele legate de in­ter­venția poliției privind aceste activități. Jocurile de noroc nu generează venituri; în realitate, prin jocurile de noroc se iau bani de la cei care de­seori nu-și permit să-i piardă și se împart la câțiva câștigători, marele beneficiar fiind, bi­ne­înțeles, organizatorul. Ideea că ele pot genera un anumit beneficiu economic este o iluzie.   Această declarație a fost votată de către Comitetul Administrativ al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea (ADCOM) pentru a fi prezentat în timpul Sesiunii Conferinței Generale desfășurată la Toronto, Canada, între 29 iunie – 9 iulie 2000.