Invitatie la repetitie generala


Când flacăra credinței ne-a iluminat inimile, am izbucnit în cântări de lauda, ca stelele dimineții vocile și instrumentele noastre s-au prins în rugăciune  de cântec  și adorare  împreuna cu  oștirea corurilor îngerești. Bucuriile și necazurile ni le-am transpus în  armonii de lacrimi și veste bună, cu ochii ținta la făgăduințele Mântuitorului Isus Hristos Cântecul crucii Lui ne-a deschis urechile și am auzit cântecul Dragostei părintești , cântecul Dumnezeului viu și  adevăratului   creator al cerului și al pământului. De fericire, am prins a vesti cu glasuri de trâmbița    cu putere și speranță , pe toate plaiurile românești revenirea Lui . Uitând de oboseală , durere și amar , ne adunam să-i învățăm  a-i cânta  împreună , miracolul muzicii iertării divine. Ascultând nostru de mulțumire  și părtășie în El, mulți învățau  cântarea pocăinței și a întoarcerii în armoniile de pace ale staulului mântuirii. Clipă de clipă, an după an am aprins candela cântecului așteptător de Mire , chiar dacă unii au adormit cântând spre a se trezi tot cântand in  ziua învierii. Așa am ajuns până la tine, iubitor de armonii cerești…copil săpat în cântecul palmelor Lui străpunse, moștenitor al tezaurului veșniciei cântecului fără de început și sfârșit. Nu uita, nu-i nimic mai frumos și înălțător , decât să-ți unești glasul cu murmurul izvoarelor , cu freamătul pădurii, cu tăcerea stâncilor , cu țipătul cocorilor, cu trilurile păsărilor, cu mugetul valurilor, cu clipocitul stelelor , cu talanga turmelor, târâitul greierilor …Și poți să mai adaugi glasuri și instrumente mii și mii în marea simfonie a recunoștinței creației ,  către Făcătorul ei . Omule cu chip divin, tu pentru care Regele Isus a scris cu sângele Sau sfânt pe lemnul crucii partitura biruinței  ești chemat sa ni te alături în marele ALELUIA  de întâmpinare a Mirelui Ceresc , ce este gata și în curând foarte curând va veni Repetiția generală a început! Pregătește-te sa-L întâmpini! Autor: Gabriel Vasilescu