Ingrijorari inutile


‘Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei.” „Dacă luăm noi conducerea lucrurilor pe care trebuie să le facem şi ne bizuim pe priceperea noastră ca să izbutim, ne luăm o sarcină pe care Domnul nu ne-a dat-o şi încercăm s-o purtăm fără ajutorul Său. Noi luăm asupra noastră o responsabilitate care Îi aparţine lui Dumnezeu, aşezându-ne în felul acesta în locul Său. Se poate să ne îngrijorăm şi să bănuim primejdia şi pierderea care vor veni asupra noastră. Dar, dacă credem într-adevăr că Domnul ne iubeşte şi vrea să ne facă bine, vom înceta să ne mai frământăm în ce priveşte viitorul. Ne vom încrede în Dumnezeu, aşa cum se încrede un copil într-un părinte iubitor. Atunci frământările şi chinurile noastre vor pieri, pentru că voinţa noastră este cuprinsă în voinţa lui Dumnezeu. Domnul Hristos nu ne-a făgăduit ajutor ca să purtăm azi poverile de mâine. El a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns” (2 Cor. 12,9). Dar, ca şi mana dată în pustie, harul Său este dăruit zilnic, ca să facem faţă nevoilor acelei zile. Ca şi oştile lui Israel în peregrinajul vieţii lor, şi noi putem să găsim, dimineaţă de dimineaţă pâinea din ceruri, atât cât trebuie pentru fiecare zi. Numai o zi este a noastră, şi în timpul acestei zile trebuie să trăim pentru Domnul. Pentru această singură zi, trebuie să punem în mâinile lui Isus, într-o servire solemnă, toate intenţiile şi planurile noastre, aruncând toate îngrijorările noastre asupra Lui, pentru că El ne poartă de grijă. „Căci ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde” (Ier. 29.11). „În linişte şi odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate şi încredere va fi tăria voastră” (Isaia 30,15). 101:3 Dacă vei căuta pe Domnul şi te vei întoarce spre El în fiecare zi, dacă prin propria ta alegere spirituală, vei fi slobod şi plin de bucurie în Domnul, dacă vei veni, cu bucuroasă consimţire a inimii, la chemarea sa plină de iubire, ca să porţi jugul lui Hristos – jugul ascultării şi servirii – toate murmurările tale vor fi potolite, toate greutăţile tale vor fi îndepărtate, toate problemele grele cu care te confrunţi vor fi dezlegate.” Cugetări de pe Muntele Fericirilor pag111